Osmotik Basınca Etki Eden Faktörler Nelerdir? | Soru-cevap - Webders.net

Osmotik Basınca Etki Eden Faktörler Nelerdir?

icon_soru
Soru Tugay Kabakcı 14.07.2020 - 19:05

Osmotik basınca etki eden faktörler nelerdir?

icon_soru
Cevap 16.07.2020 - 13:35

Bir çözelti veya ortamdaki çözünmüş maddelerin çeperlere yaptığı baskıya osmatik basınç denmektedir. Osmatik basınç kimya ve biyoloji açısından çok önemli bir kavramdır. Doğadaki birçok olayda da bu basınç rol oynamaktadır.

Osmatik basınç nedir adlı yazıda da değindiğimiz gibi osmatik basıncın formülü P = n.R.T / V şeklindedir. Bu formül üzerinden osmatik basınç nelere bağlıdır daha iyi anlaşılacaktır.

Burada;

  • P osmatik basınç
  • n mol sayısı
  • T sıcaklık
  • R ideal gaz sabiti (0.0821 L atm / mol K)
  • V çözelti hacmi

Şeklindedir.

Burada R bir sabittir. Onun dışında n yani mol sayısı ve V yani çözeltinin hacmi önemlidir. Kimyada n/V derişimi verir. Buna da molarite denir.

Kısacası molaritenin yani derişimin (çözelti yoğunluğu) artması osmatik basıncı arttırır. Yine sıcaklığın artması da osmatik basıncı arttıracaktır.