Tarih Öğrenmenin Milli Değerlere Katkısı Nedir? | Soru-cevap - Webders.net

Tarih Öğrenmenin Milli Değerlere Katkısı Nedir?

icon_soru
Soru Abdullah Gümüş 06.04.2020 - 08:42
Tarih öğrenmenin milli değerlere katkısı nedir? Bu konuda biraz yorum yapabilir misiniz?
icon_soru
Cevap 07.04.2020 - 08:34

Toplumları bir araya getiren ve onları diğer toplumlardan ayıran faktörlere milli değerler denir. Milli değerlerden önemli biri de tarihtir. Milli kültür tarih, dil ve inanç ortaklığıyla kurulmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında tarih öğrenmenin milli değerlere büyük katkılar sağladığı görülmektedir. Bir toplumu bir arada tutan önemli bir faktör tarih birliğidir. Örneğin Türkiye'de yaşan herkes için İstanbul'un Fethi ya da Cumhuriyetin kurulması gibi olaylar ortak olaylardır.

İnsanlar arasında ortaklık kurulduğunda bu insanların millet olması daha kolay hale gelir. Bu açıdan tarihi olaylar öğrenildiği zaman insanlar birbirine daha çok bağlanacaktır. Tarih öğrenmenin toplumsal önemi de buradan gelmektedir.

Biz bir millet olarak ortak tarihe sahibiz. Aynı zamanda insan olarak da bütün insanlığın ortak tarihine sahibiz. Dolayısıyla tarih öğrenmek hem milli değerlere hem de evrensel değerlere çok önemli katkılar sağlar.