Simgesi Cl Olan Element | Soru-cevap - Webders.net

Simgesi Cl Olan Element

icon_soru
Soru Hatice Çolakoğlu 03.01.2020 - 19:35
Sembolü Cl olan kimyasal element nedir? Cl harfleri hangi elementin simgesidir?
icon_soru
Cevap 04.01.2020 - 01:55

Simgesi Cl olan kimyasal element Klor (Clor) elementidir. Cl harfleri Clor elementinin ilk iki harfidir. Birçok metalle reaksiyona giren, elektronegatifliği yüksek olan ve sanayide yaygın bir kullanımı olan klorun bazı özellikleri aşağıda sıralanmıştır.

  • Klor (Clor) elementinin sembolü "Cl" şeklindedir.
  • Klorun atom numarası 17'dir. Bu da demek oluyor ki Klor elementinin 17 protonu bulunmaktadır.
  • Klorun kütle numarası 35'tir. (Klor elementinin çekirdeğinde 17 proton ve 18 nötron bulunmaktadır.)
  • Kükürtün elektron dizilimi 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 şeklindedir.
  • Periyodik tabloda 3. periyot 7A grubunda yer almaktadır. Yani klor bir halojendir.
  • Değerlik elektron sayısı 7'dir. Bileşiklerinde 1 elektron alarak kararlı hale geldiği için birçok bileşikte -1 yüklüdür. Misalen en çok bulunan klor moleküllerinden biri olan Sodyum Klorürde (NaCl) bir Sodyum atomu 1 adet Klor atomuyla bağ yaparken -1 değerliktedir.

En çok bilinen ametallerden biri olan klor hakkında daha detaylı bilgi için Halojen Elementler Ve Özellikleri konusunu ziyaret edebilirsiniz.