Nükleon Sayısı Nasıl Bulunur? | Soru-cevap - Webders.net

Nükleon Sayısı Nasıl Bulunur?

icon_soru
Soru Zelda Akay 22.11.2019 - 22:50

Nükleon sayısı nasıl bulunur? Nükleon sayısı neye eşittir?

icon_soru
Cevap 24.11.2019 - 23:03

Nükleon sayısını bulmak istiyorsanız öncelikle nükleon sayısı nedir onu iyi almanız gerekir. Nucleus çekirdek demektir. Nükleon sayısı ise çekirdekteki tanecik sayısı demektir. Çekirdekte proton ve nötronlar bulunmaktadır.

Nükleon sayısı atomun proton ve nötron sayısının toplamıyla bulunur. Atomun elektron alıp vermesi nükleon sayısını değiştirmez.

Nükleon sayısı kimyada aynı zamanda kütle numarası manasına gelmektedir. İkisi birbiri yerine kullanılabilmektedir.

Nükleon Sayısı Bulma Örnekleri

Soru #1: Bir oksijen atomunda 8 proton ve 8 nötron bulunmaktadır. Buna göre oksijen atomunun nükleon sayısı neye eşittir?

Çözüm: Tanımda belirttiğimiz gibi proton ve nötronları topluyoruz. Öyleyse cevap 16 olacaktır.


Soru #2: Bir X atomunun 0,5 molü 35 gram gelmektedir. Buna göre X atomunun nükleon sayısı kaçtır?

Çözüm: Atomun 0,5 molü 35 gram geldiğine göre 1 molü 35x2 = 70 gram gelecektir. Bu da atomun mol kütlesinin 70 olduğunu gösterir. Öyleyse atomun nükleon sayısı da aynı şekilde 70'tir.


Soru #3: Bir atom elektron vererek iyonlaşıyor. Böylece + yükleniyor. Buna göre atomun nükleon sayısı nasıl değişir?

Çözüm: Nükleon sayısı çekirdekteki proton ve nötronların sayısıdır. Elektron alıp verme bunu etkilemeyeceği için sayı değişmez.

Soru #4: Kütle numarası 24 olan bir X atomu izotopunda çekirdek yükü 11 olarak verilmiştir. Buna göre nötron sayısı kaçtır?

Çözüm: Çekirdek yükü nasıl bulunur hepimiz biliyoruz. Proton sayısı ile çekirdek yükü aynıdır. Öyleye proton + nötron = 24 olduğundan 24 - 11 = 13 nötron vardır.