Simgesi P Olan Element Nedir? | Soru-cevap - Webders.net

Simgesi P Olan Element Nedir?

icon_soru
Soru Gizem Muhan 21.11.2019 - 13:46
Simgesi P olan element nedir? P sembolü hangi kimyasal elementin simgesidir?
icon_soru
Cevap 22.11.2019 - 17:17

Simgesi P olan kimyasal element Fosfor elementidir. P harfi Phosphorus elementinin ilk harfidir. İnsan vücudunda kalsiyumdan sonra en çok bulunan mineral olan Fosforun bazı özellikleri aşağıda sıralanmıştır.

  • Fosfor (phosphorus) elementinin sembolü "P" şeklindedir.
  • Fosforun atom numarası 15'dir. Bu da demek oluyor ki fosfor elementinin 15 protonu bulunmaktadır.
  • Fosforun kütle numarası 31'dir. (Fosfor elementinin çekirdeğinde 15 proton ve 16 nötron bulunmaktadır.)
  • Fosforun elektron dizilimi 1S2 2S2 2P6 3S2 3P3 şeklindedir.
  • Periyodik tabloda 3. periyot 5A grubunda yer almaktadır.
  • Değerlik elektron sayısı 5'tir. Bileşiklerinde +3, +5, -3 gibi değerler alır. Misalen en çok bulunan fosfor molekküllerinden biri olan Fosfatta (PO4-3) bir fosfor atomu 4 adet oksijen atomuyla bağ yaparken +5 değerliktedir. ( -2x4= -8, -8+5 = -3)

Kimyadaki tüm elementlerin sembolleri için elementler tablosu konusunu ziyaret edebilirsiniz.