Polizomun Amacı | Soru-cevap - Webders.net

Polizomun Amacı

icon_soru
Soru Güney Unver 05.11.2019 - 14:34

Hücrede bulunan yapılardan polizomun amacı nedir. Açıklayabilir misiniz?

icon_soru
Cevap 07.11.2019 - 22:12

Hücredeki en önemli metabolik faaliyet protein sentezidir. Protein sentezini gerçekleştiren organel ise ribozom organelidir. Ribozumun özellikleri ve örevleri üzerinde zaten durmuştuk.

Polizomun ya da diğer adıyla poliribozomun temel amacı, hücrede çok ihtiyaç duyulan proteinlerin aynı anda birden fazla üretilmesidir.

Bildiğimiz gibi protein sentezi genetik bilgiyle yapılmaktadır. Bu genetik bilgi DNA'dan mRNA'ya aktarılmaktadır. mRNA üzerindeki kodlar proteinin hangi amino asitlerden oluşacağını ve bunların hangi sırayla dizileceği bilgisini verir. Bu bilgiler ribozoma gelir ve buna göre protein sentezi gerçekleşir.

Poliziom dediğimiz yapı ise birden fazla ribozomun aynı mRNA'ya bağlanmasıyla oluşur. Böylece aynı kodu getiren mRNA ile eş zamanlı olarak birden fazla ribozom faaliyet göstermekte ve aynı proteinden daha fazla protein sentezlenmektedir.

Polizomları fabrikalardaki seri üretim bantları gibi de düşünebiliriz.