Simgesi Na Olan Element | Soru-cevap - Webders.net

Simgesi Na Olan Element

icon_soru
Soru Pınar Hiçgezmez 06.10.2019 - 20:04
Simgesi Na olan kimyasal element nedir? Na simgesi hangi elementin sembolüdür?
icon_soru
Cevap 09.10.2019 - 13:26

Simgesi Na olan element Sodyum elementidir. Na ifadesi sodyumun ilk harfleri olmadığı için karıştırılabilmektedir. Aslında Na natrium kısaltmasıdır. Bu da İngilizce sodyum demektir. Şimdi de sodyumun bazı özellikleri üzerinde kısaca duralım.

  • Sodyum (Natrium) elementinin sembolü "Na" şeklindedir.
  • Sodyumun atom numarası 11'dir yani 11 protonu bulunmaktadır.
  • Sodyumun kütle numarası 23'dür. (Çekirdeğinde 11 proton ve 12 nötron bulunmaktadır.)
  • Sodyumun elektron dizilimi 1S2 2S2 2P6 3S1 şeklindedir.
  • Periyodik tabloda 3. periyot 1A grubunda yer almaktadır.
  • Değerlik elektron sayısı 1'dir. Bileşiklerinde +1 değerlik alır.
  • Alkali metaller sınıfındadır.
  • Çok güçlü bir metaldir. Elektron verme eğilimi yüksektir.

Sodyum günlük hayatta çok kullandığımız sofra tuzunun (NaCI) yapısında bulunmaktadır. Vücudumuzun sağlığı açısından da çok önemli bir mineraldir. Vücudumuzda belirli bir sodyum seviyesinin korunması gerekir.