Metalik Bağ Neden Sağlamdır? | Soru-cevap - Webders.net

Metalik Bağ Neden Sağlamdır?

icon_soru
Soru Deniz Toprak 15.04.2019 - 09:43

Metalik bağ neden sağlamdır? Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

icon_soru
Cevap 18.04.2019 - 05:21

Atomlar arasında güçlü etkileşimler bağ yapmaya yarayan iyonik ve kovalent bağ şeklindedir. Ancak kimyada güçlü etkileşimler dendiği zaman biz sadece iyonik ve kovalent bağı değil buna metalik bağı da ekleriz. Çünkü metalik bağ doğrudan atomların bağ yapmasına olanak vermese de metal atomları arasında serbestçe hareketin bir sonucudur. Metalik bağ neden sağlamdır sorunuza şöyle bir yaklaşım gösterebilir:

Metal atomlarının arasında gevşek bağlı değerlik elektronlar bulunur. Bu elektronlar diğer metal atomlarında bulunan ve eşit enerjiye sahip boş değerlik orbitalleri arasında dolanır. Bu şekilde çok fazla elektron hareket eder ve bu elektronlar bir elektron denizi oluşturur. Elektron kaybeden metal atomlar ise pozitif yüklü iyon haline gelir.

Metal iyonların pozitif yüklenmesi ve elektron denizindeki negatif yük arasında elektrostatik çekim kuvveti oluşur. Bu çekim güçlü bir çekimdir ve metalik bağ adını alır.