Anyon Nedir? | Soru-cevap - Webders.net

Anyon Nedir?

icon_soru
Soru Yusuf Aş 06.03.2019 - 13:34

Anyon nedir? Anyon hakkında bilgi verebilir misiniz?

icon_soru
Cevap 08.03.2019 - 01:54

Elektron alıp vermemiş atoma nötr atom denmektedir. Nötr atomlar yüksüzdür. Yani pozitif ve negatif yük sayıları eşit olduğu için yük açısından dengededir. Pozitif yükler proton, negatif yükler ise elektronlardır. Bu nedenle nötr atomlarda proton sayısı ve elektron sayısı aynı olacaktır.

Atomlar çeşitli nedenlerden dolayı elektron alıp verirler. Atom elektron alıp verdiğinde iyonlaşır. Bu haliyle atoma iyon denmektedir. İyon nedir adlı yazıda bu konuyu detaylı bir şekilde anlattık. Atom elektron aldığında - yük sayısı daha fazla olacağı için - yüklü olmuş olur. Bu tür iyonlara anyon denmektedir.

Eğer atom elektron verirse bu durumda + yani pozitif yüklenmiş olur. Bu iyonlara da katyon denir.

X atomu nötr bir atomken 2 elektron alırsa X-2 anyonu oluşur. Eğer 2 elektron verseydi X+2 katyonu oluşacaktı. Anyon ve katyon kavramlarını karıştırmamak için mantıklarını iyi öğrenmek gerekmektedir.