Güncel Bilgiler ve Kuruluşlar

Avrupa Birliği

Ülkemiz açısından belki de en önemli birlik Avrupa Birliği'dir. Türkiye yıllardır Avrupa Birliğine girmeye çalışmaktadır. Geçmişte ekonomik ve sosyal olarak çok yüksek hayat şartları sağlayan Avrupa Birliğinde art arda gelen krizler son dönemlerde kötü koşulların yayılmasına neden olmuştur.

Avrupa Birliği Serüveni

Avrupa Birliği'nin temelleri 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak atılmıştır. Bu birliği 6 ülke kurmuştur. Bu ülkeler; Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa, İtalya ve Lüksemburg’dur.

1957 Roma Anlaşması

Roma’da imzalanan anlaşma ile Avrupa Ekonomik Toplu­luğu (Bugünkü adıyla Avrupa Birliği) kurulmuştur. Anlaşma 1958’de yürürlüğe girmiştir (Maastricht Antlaşması).

Avrupa Birliğinin para birimi Euro’dur. 1993 yılı yürürlüğe gi­ren Maastricht Antlaşması sonunda AB üyesi ülkelerin yasal olarak tek parası olmuştur. 1 Temmuz 2002’de ise Avro’ya geçiş tam anlamıyla gerçekleşmiştir.

Avrupa Birliği Üye Sayısı

Avrupa Birliğinin üye sayısı 2013 yılında Hırvatistan’ın üyeliği ile 28’e ulaş­mıştır. Birliğin üyeleri Almanya, Avusturya, İngiltere, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Kıb­rıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Ro­manya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan'dır.

Makedonya ve Türkiye ise katılması beklenen ülkelerdir.

Yönetim Yapısı

Avrupa Komisyonu: Yürütme organıdır. Bütçeyi hazırlar. Genişlemeden sorumludur. Yeni üyelik başvuruları komisyo­na yapılır.

Avrupa Parlamentosu: Yasama görevi vardır. Güvenlik po­litikası kararları alırlar. Bakanlar Konseyini denetler.

Avrupa Zirvesi (AB Konseyi): Üye ülkelerin başkanları ile ayda bir toplanır. AB’nin politik ve stratejik kararlarını alır. Li­derler Zirvesidir.

Avrupa Adalet Divanı: Yargı organıdır. Üye ülkelerin yar­gıçlarından oluşur. Roma Anlaşmasına uyulup uyulmadığını denetler.

Para Birimi

1 Ocak 2002 ortak para birimi Avro’dur. 18 üye ülke kullanmaktadır. Danimarka ve İngiltere Avro’yu koşul olarak kabul etmemiştir. En son avro kullanmaya baş­layan ülke Letonya’dır. Avro ile ilgili düzenlemeleri Avrupa Birliği Merkez Bankası düzenlemektedir.

Dönem Başkanları

28 üye ülke sırasıyla 6 ayda bir başkan seçilir.

 • 2012 ikinci altı ay: Kıbrıs Rum Kesimi
 • 2013 birinci altı ay: İrlanda
 • 2013 ikinci altı ay: Litvanya
 • 2014 birinci altı ay: Yunanistan
 • 2014 ikinci altı ay: İtalya

Avroya geçiş aşamalı olmuştur.

 • 2002’de tam geçiş sağlandı (İngiltere, Danimarka ve İsveç kabul etmedi).
 • 2008’de Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta Avro’ ya geçti.
 • 2009’da Estonya’da Avro’ya geçti.
 • Letonya avroya geçen son üye oldu.

Schengen Anlaşması (Vizesiz geçiş)

1985 Fransa, Batı Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg imzaladı.

1990 tarihinde anlaşmayı İngiltere ve İrlanda uygulamaya koydu

2004 İsviçre AB üyesi olmadığı halde anlaşmayı imzalamış­tır.

AB’ye katılmak için Kopenhag Kriterleri

Avrupa birliğine katılmak için yerine getirilmesi gereken kriterler Kopenhag Kriterleri adını verdiğimiz kriterlerdir. Türkiye birliğe girmek için bu kriterleri yıllardır yerine getirmeye çalışmaktadır. Kriterlere uymaya çalıştıkça ülkemizde hukuk ve insan hakları açısından gelişmeler yaşanmıştır. Kopenhag Kriterleri birçok alt başlıkta toplanabilir.

 • Siyasi istikrar
 • Demokrasi
 • Hukukun üstünlüğü
 • Azınlık haklarına saygı
 • Ekonomik kalkınma
 • Etkin bir piyasa yapısı

AB ’ye Katılmak İsteyen Ülkeler

 • Coğrafi yönden Avrupa ülkesi olmak
 • Önceki üyelerin onayını almak
 • Demokratik yapıya sahip olmak
 • Belli bir ekonomik kalkınmayı sağlamak gibi şartları yeri­ne getiriyor olması gerekir.

Türkiye - AB İlişkileri

Türkiye kurulduğu ilk günden bu yana Avrupa Birliği kapısında birliğe üye olmak için beklemektedir. AB uyum süreci denen bu süreçte Türkiye Avrupa Birliği ülkelerinde olan temel kriterleri yerine getirmek için hukuki ve ekonomik düzenlemeler yapmaktadır.

türkiye ab ilişkileri

AB ile uyum sürecinde 11 Nisan 2013 tarihinde 4. Yargı Reform Paketi kabul edilmiştir. 2013’de Ombudsman ve İnsan Hakları Kurumu faaliyete geçerek, şikâyet başvurularını kabul etmeye başlamıştır.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvurulara ilişkin gerekli kurumsal yapılanma sürecini tamamladıktan sonra 2013 yılı itibariyle bireysel başvuru kabul etmeye başlamıştır.

6 Mart 2014 tarihinde 5. Yargı Reform Paketi yürürlüğe girmiştir. Bakanlar Kurulu tarafından 24 Şubat 2014 tarihinde ka­bul edilen “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı”, 1 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

AGİT Minsk Grubu

Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin Karabağ sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etme amacıyla, 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurul­muştur. ABD, Fransa ve Rusya’dan eş başkanlara ek olarak, AGİT Minsk Grubu’nda Beyaz Rusya, Almanya, İtalya, Por­tekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve sorunun taraf­ları olan Azerbaycan ve Ermenistan yer almaktadırlar.

Şangay İşbirliği Örgütü

Sovyetlerin yıkılması ile bölgedeki boşluğu doldurmak ama­cıyla Rusya ve Çin’in adımları ile kurulmuştur. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya’dan oluşur.

2013 Yılının Nisan ayında Türkiye ile Şanghay İşbirliği örgütü arasında “diyalog ortaklığı” anlaşması imzalandı. Son yıllarda Avrupa Birliğinin ekonomik olarak gerilemesi ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının paralel bir şekilde gerçekleşmesi sonucunda Türkiye'de Şangay İşbirliği Örgütünü Avrupa Birliğine alternatif olarak görme eğilimi de görülmeye başlanmıştır.

şangay işbirliği

E 7

Bu ülkeler son 20 yılda çok büyük gelişmeler göstererek dünyanın en güçlü ekonomileri arasına girmiştir. Tamamı G 20 üyesi olan E 7 ülkeleri yakın bir gelecekte G 8’in tahtını ele geçireceği düşünülmektedir. Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya, Brezilya, Türkiye, Meksika E 7 ülkeleridir. Bu ülkelere baktığımızda son dönemlerde uzun süre ekonomik olarak zirvede kalan ülkelerin genç nüfus zafiyeti yaşamasına karşın E 7 devletlerinin üretim kapasitesi arttırarak büyük ekonomik ilerlemeler yaşadığını görmekteyiz.

E 7 ülkeleri

Yorumlar
Sen de Yaz