Türkçe

Sözcüklerin Yapısı 

Sözcükleri yapı olarak basit, türemiş ve bileşik sözcükler olarak sınıflandırabiliriz.

1. Basit Sözcükler

Yapım eki almamış olan sözcüklerdir. Basit sözcükler iki şekilde karşımıza çıkar. 

A. Kök Sözcükler

Herhangi bir ek almamış sözcüklerdir. Örneğin, ev kelimesi sadece kökten oluşur. Bu sözck basit bir sözcüktür.

B. Kök + Çekim Eki

Sözcüğün sadece çekim eki almas yapısını değiştirmez; çünkü çekim ekleri sözcüğe yeni bir anlam katmaz, onu diğer sözcüklere bağlar. Örneğin, evim yandı cümlesindeki evim sözcüğü ev kökünün çekim eki almasıyla oluşmuştur yani bu sözcük basit bir sözcüktür.

2. Türemiş Sözcükler

Yapım eki almış sözcükler türemiş sözcüklerdir. Örneğin göz gelimesi tek başına basit bir sözcükken bu kelimeden türeyen gözlük kelimesi aldığı yapım ekiyle türemiş bir sözcük olmuştur. 

 

Yorumlar
Sen de Yaz
ali 12.05.2017 - 15:38

oldukça güzel olmuş