Vipoma | Soru-cevap - Webders.net

Vipoma

icon_soru
Soru Fadime Sulak 26.01.2020 - 18:37

Vipoma nedir?

icon_soru
Cevap 27.01.2020 - 00:46

Seyrek görülen bir endokrin tümördür (1/10.000.000). Vipoma, pankreasın hormon salgılayan langerhans hücrelerinin tümörüdür.

vip + oma: vazoaktif intestinal peptid + oma(istenilmeyen hücre çoğalmasını ifade eder)

Vipomada vazoaktif intestinal peptit üreten hücrelerde kontrolsüz artış vardır ve dolayısıyla da vip salglanması da normalden oldukça fazladır.

Pankreasın histoloji ve mikroanatomisi:

Alfa hücreleri adacık hücrelerinin % 20'ni oluşturur ve kan şekerini arttıran glukagon hormonunu üretir.

Bete hücreleri adacık hücrelerinin % 70'ini oluşturur. Amilin hormonu ve esas olarak da kan şekerini düşüren tek hormon olan insulin hormonunu üretir.

Delta hücreleri hormon üreten langerhans hücrelerinin % 10'unu oluşturur ve somatostatin hormonunu üretir.

Epsilon hücreleri adacık hücrelerinin %1'inden acını oluşturur ve açlık hissi oluşturan ghrelin hormonunu üretir.

PP hücreleri (Gamma hücreleri veya F hücreleri) pankreatik polipeptid üretir ve adacık hücrelerinin %5'inden azını oluşturur.

Vipoma genellikle (%90) beta hücreleri dışındaki hücrelerde görülen bir tümördür. Bazen de (%10) MEN Tip1 (Multipl Endonrin Hiperplazi Tip-I) ile beraber görülür. %50 - %70 kötü huylu (malign) bir tümördür. Ama iyicil (selim) bir tümör olsa bile çok miktarda üretilen vip (vazoaktif intestinal polipeptid) sebep olduğu yoğun ishalden dolayı; dehidratasyon (sıvı kaybı), hipokalemi(kanda postasyum düşüklüğü), aklorhidri, asidoz, vazodilatasyondan dolayı hipotansiyon, hiperkalsemi(kanda kalsiyum konsantrasyonunun artması) ve hiperglisemiye neden olur. Oluşan bu tabloya werner-morrison sendromu veya pankreatik kolera sendromu denir.