Amonyak Organik Mi? | Soru-cevap - Webders.net

Amonyak Organik Mi?

icon_soru
Soru Sarp Ortay 15.12.2019 - 17:04

Amonyak yani NH3 organik mi değil midir?

icon_soru
Cevap 17.12.2019 - 01:15

Daha önce NH3 (amonyak) nedir yazısında bu önemli bileşiği özellikleriyle ele almıştık. Amonyak organik bir madde değil, inorganik bir maddedir.

Organik maddeleri organik kimya incelemektedir. Organik maddelerin en temel özelliklerinden biri karbon içermesidir. Amonyakta 1 azot ve 3 hidrojen atomu bulunmaktadır ancak karbon bulunmamaktadır.

Canlıların vücudunda bulunuyor olması ya da canlıların gerçekleştirdiği tepkime sonucu ortaya çıkması tek başına amonyağı organik bir bileşik yapmayacaktır. Örneğin hücrelerimizde gerçekleşen solunum reaksiyonlarında su açığa çıkmaktadır. Ancak su da inorganik bir madde değildir.

Organik bileşiklerin taşıması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikleri taşımayan bileşikler karbon içerseler dahi organik olarak sınıflandırılamazlar. Örneğin CO2 (karbondioksit) bileşiği karbon içerir ancak organik bir bileşik değildir.