Molekül Geometrisi Viskoziteyi Etkiler Mi? | Soru-cevap - Webders.net

Molekül Geometrisi Viskoziteyi Etkiler Mi?

icon_soru
Soru Nihat Asar 15.12.2019 - 01:46

Molekül geometrisi viskoziteyi etkiler mi? Etkilerse neden etkiler?

icon_soru
Cevap 16.12.2019 - 03:22

Viskozite sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Yani bir sıvının viskozitesi ne kadar yüksekse o sıvının akması da o kadar zordur. Örneğin bal viskozitesi yüksek bir sıvıdır. Çünkü yavaş ve zor akar.

Molekül geometrisi viskoziteyi etkiler. Çünkü akışkanlık moleküllerin birbiri üzerinde kayması sonucu oluşur. Eğer küresel molekül yapısı varsa akışkanlık daha fazla olur.

Akışkanlığın fazla olması demek viskozitenin düşük olması demektir. Biz viskoziteye etki eden faktörleri sayarken sıvının cinsinden bahsederiz. Sıvının cinsine göre viskozite katsayısı da değişir. İşte bir sıvının viskozitesini etkileyen faktörlerden biri de molekül geometrisidir.

Molekülleri düzensiz yani rastgele olan sıvıların akması daha zordur. Bu tür sıvıların viskozite değeri daha yüksek olmaktadır.