Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atomlara ne denir? | Soru-cevap - Webders.net

Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atomlara ne denir?

icon_soru
Soru Sinem Kul 24.11.2019 - 00:32
Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atomlara ne denir? Ayrıca eşit olmayanlara ne denir?
icon_soru
Cevap 25.11.2019 - 22:11

Proton sayısı, elektron sayısı, nötron sayısı, çekirdek yükü, kütle numarası gibi kavramların öğrenilmesi kimya için çok önemlidir. Eğer kimya konusunda iyi bir temel oluşturmak istiyorsanız atom ve periyodik tablo ile ilgili terimlere hakim olmak gerekir.

Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atomlara nötr atom denir. Çünkü proton atomdaki pozitif (+) ve elektron negatif (-) yüklü taneciktir. Bu ikisinin sayısı eşitse atom yüksüz olur.

Atomda proton ve nötronlar çekirdekte yer alır. Dolayısıyla atomdan nükleer yöntemler dışında ayrılmazlar. Ancak elektron iki atom arasında geçiş yapabilmektedir. Bu nedenle atomun yüklü olmasına neden olarak elektron alış verişidir. Atomun elektron alış verişine iyonlaşma denir.

Bir atom elektron verirse negatif yük sayısı azalacağından pozitif yüklü olur. Elektron alırsa da negatif yük artacağından negatif yüklü olur. Pozitif veya negatif yüklü atomlara ise iyon denmektedir. İyonlardan pozitif yüklü olanlara katyon, negatif yüklü olanlara ise anyon denir.

Örneğin oksijen (O) atomu 2 elektron alırsa O-2 şeklinde anyon oluşur. Magnezyum (Mg) atomu da 2 elektron verirse Mg+2 şeklinde katyon oluşur.