Simgesi Si Olan Element | Soru-cevap - Webders.net

Simgesi Si Olan Element

icon_soru
Soru Handan Hakyemez 10.11.2019 - 00:21
Simgesi Si olan element nedir? Si sembolü hangi kimyasal elementin simgesidir?
icon_soru
Cevap 10.11.2019 - 19:56

Simgesi Si olan kimyasal element Silisyum elementidir. Si harfleri Silisyum elementinin ilk iki harfidir. Silikon olarak da bilinen, yer kürede de oksijenden sonra en çok bulunan element olan silisyumun bazı özellikleri aşağıda listelenmiştir.

  • Silisyum (Silicium) elementinin sembolü "Si" şeklindedir.
  • Silisyumun atom numarası 14'tür. Bu da demek oluyor ki silisyum elementinin 14 protonu bulunmaktadır.
  • Silisyumun kütle numarası 29'dur. (Silisyumun çekirdeğinde 14 proton ve 15 nötron bulunmaktadır.)
  • Silisyumun elektron dizilimi 1S2 2S2 2P6 3S2 3P2 şeklindedir.
  • Periyodik tabloda 3. periyot 4A grubunda yer almaktadır.
  • Değerlik elektron sayısı 4'tür. Bileşiklerinde +4 değerlik alır. Misalen Silisyum Bromürde (SiBr4) bir silisyum atomu 4 adet Brom atomuyla bağ yapmıştır.

Yüksel sıcaklıklarda çalışma koşullarına epeyce dayanıklı olan silisyumun sanayide oldukça geniş bir kullanım yelpazesi vardır. Özellikle yarı iletken teknolojisinin önemli bir bileşeni olması onu çok kullanışlı bir element haline getirmiştir.