Hücreyi Yöneten Molekülün Adı | Soru-cevap - Webders.net

Hücreyi Yöneten Molekülün Adı

icon_soru
Soru Medine Köroğlu 09.11.2019 - 16:10
Hücreyi yöneten molekülün adı nedir?
icon_soru
Cevap 10.11.2019 - 03:24

Hücreyi yöneten molekül DNA'dır. Açılımı deoksiribonükleik asit olan bu yapı çekirdek asididir. DNA ökaryot hücrelerde çekirdekte yer alır. Prokaryot hücrelerde ise sitoplazmada dağınık olarak bulunur.

Hücrede yürütülecek faaliyetlerin ve hücre yaşam döngüsünün bilgisi DNA üzerinde kodlanmıştır. DNA'daki anlamlı şifre parçalarına gen denmektedir. Genlerin üzerinde yer alan kodlarla hücrede protein sentezi yapılır. Bu şekilde üretilen enzimlerle hücrede birçok faaliyet yürütülür.

Hücreye neyin alınıp alınmayacağı, sindirilmesi ve tüketilmesi gereken maddeler, hücrenin ne zaman bölüneceği gibi bilgilerin de tamamı DNA üzerindeki genetik şifrede yazılıdır.

DNA yapısı yazısında da değindiğimiz gibi DNA nükleotitlerden oluşmuştur. Binlerce nükleotitin bir araya gelmesiyle çeşitli genler oluşmaktadır.