Cheyne-Stokes Solunumu Ve Klinik Önemi | Soru-cevap - Webders.net

Cheyne-Stokes Solunumu Ve Klinik Önemi

icon_soru
Soru Eylem Kılıç 04.10.2019 - 18:05
Cheyne-Stokes Solunumu nedir? Soluk alıp verme türlerinden bahseder misiniz?
icon_soru
Cevap 06.10.2019 - 01:21

Cheyne stokes solunumu; Aşamalı ve düzensiz olarak gittikçe derinleşen ve bazen hızlanan anormal bir soluk alıp verme biçimidir. Bu anormal nefes alış veriş biçiminden sonra solunum yavaşlar ve geçici bir solunum durması yaşanır (apne). Bu düzensiz nefes alıp verme döngüsü yarım dakika ile iki dakika arasında gerçekleşir. Hiç nefes alıp vermeme (Apne) ile çok hızlı ve derin nefes alıp verme (hiperpne) arasındaki bu patolojik süreç kandaki parsiyel oksijen ve karbondioksit basınç değişimi ile ilişkilidir.

Uyanıkken görülebileceği gibi uyku apne sendromuna da eşlik edebilir. Beyindeki solunum merkezinin zarar görmesinden veya konjestif kalp yetmezliğinin fizyolojik etkisinden kaynaklanabilir. Solunun sistemi henüz fizyolojik normlara ulaşmamış yenidoğanlarda ve de yüksek rakım seyahati yapan erişkinlerde de görülebilen bir tablodur. Joubert sendromunda da cheyne-stokes sonumuna benzer bir tablo gözlenir.

ilk kez 19. yüzyılda John Cheyne ve William Stokes tarafından tanımlandığı için, iki doktorun soyadlarıyla anılagelmiştir.

Soluk alıp verme ile ilgili terimler:

  • Apne: Hiç nefes alıp vermeme (Soluk alıp vermenin geçici olarak durması)
  • Dispne: Zorlu nefes alıp verme
  • Öpne: Normal nefes alıp verme
  • Taşipne: Birim zamandaki soluk alıp verme sayısının artması (nefes alıp veriş frekansının/sıklığının artması)
  • Hipopne: Birim zamandaki soluk alıp verme sayısının azalması(nefes alış veriş sıklığının/frekansının azalması)