Kimya Alt Disiplinlerinden Organik Kimyanın Çalışma Alanları | Soru-cevap - Webders.net

Kimya Alt Disiplinlerinden Organik Kimyanın Çalışma Alanları

icon_soru
Soru Ahmet Kesret 04.10.2019 - 17:52
Kimya alt ana disiplinlerinden organik kimyanın çalışma alanları hangi alt disiplinlerdir? Bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz.
icon_soru
Cevap 05.10.2019 - 15:19

Organik kimya kimyanın ana alanlarından biridir. Adından da anlayabileceğiniz gibi organik kimya organik bileşikleri incelemektedir. Son 2 yüzyılda keşfedilen sayısız organik bileşik bulunmaktadır. Bu bileşiklerin birçoğu sağlığımız açısından önemli olan ve vücudumuzda da bulunan bileşiklerdir.

Lisedeki organik kimya müfredatında biz sınırlı sayıda organik bileşiği incelemekteyiz. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

  • Alifatik hidrokarbonlar
  • Aromatik hidrokarbonlar
  • Alkoller
  • Eterler
  • Aldehitler
  • Ketonlar
  • Karboksilli asitler
  • Esterler

Organik kimya bilgisi tıp, eczacılık, boya ve kozmetik endüstrisi, petrol ve doğalgaz gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Sanayide kullanılan birçok kimyasal malzeme organik kökenlidir. Özellikle ilaç sanayisinin gelişmesi organik kimyanın gelişimiyle paralel olmuştur. Bu nedenle hem bilim hem de sanayi açısından organik kimya çok önemli bir alandır.