Kinetik Enerji Nelere Bağlıdır? | Soru-cevap - Webders.net

Kinetik Enerji Nelere Bağlıdır?

icon_soru
Soru Ömer Belli 17.09.2019 - 23:13

Kinetik enerji nelere bağlıdır? Bir cismin kinetik enerjisi neye göre değişir?

icon_soru
Cevap 19.09.2019 - 01:51

Cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denmektedir. Mekanik fiziği anlayabilmek için kinetik enerji kavramını iyi anlamız gerekir. Kinetik enerji formülü yazısında bu konu üzerinde durmuştuk. Ayrıca formülün ispatını da yapmıştık.

Kinetik enerji nelere bağlıdır aşağıda sıralanmıştır:

  1. Hız
  2. Kütle

Evet. Kinetik enerji iki faktöre bağlıdır. Çünkü kinetik enerji Ek = 1/2.m.V2 şeklinde bulunur. Ancak formülü dikkate aldığınıza göre kütleyle doğru orantılı, hızın ise karesiyle doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki hız kütleden daha fazla etkilidir.

Örneğin, bir cismin kütlesini 2 katına çıkardığımızda kinetik enerjisi 2 katına çıkar. Ancak hızını 2 katına çıkardığımızda hızın karesinden dolayı kinetik enerji 4 katına çıkacaktır.

Kinetik enerji skaler bir büyüklüktür. Yani yönü yoktur. SI birim sisteminde birimi joule şeklindedir.

Örnek Soru: Saniyede 3 m/s hızla sürtünmesiz ortamda hareket eden bir cismin kütlesinin 2 kg olduğu bilinmektedir. Buna göre bu cismin kinetik enerjisi kaç joule olur?

A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

E) 10

Çözüm: Formülü uygulamamız yeterlidir. Ek = 1/2.m.V2 şeklinde olduğuna göre kinetik enerji 1/2.2.32 şeklinde bulunur. Buradan da 9 joule elde edilir. Cevap D seçeneğidir.