Lale Devri Kaçıncı Yüzyıl | Soru-cevap - Webders.net

Lale Devri Kaçıncı Yüzyıl

icon_soru
Soru Ayşe Dizi 17.09.2019 - 13:03

Lale Devri kaçıncı yüzyıl içerisinde olmuştur? Bu devir hangi yüzyıla aittir?

icon_soru
Cevap 18.09.2019 - 14:26

Lale Devri Osmanlı tarihindeki ilginç dönemlerden biridir. Lale Devri 18. yüzyıl içerisinde gerçekleşmiştir. Bu dönem 1718 - 1830 yılları arasındaki 12 yıllık süreci kapsamaktadır. Kısa bir devir olmasına rağmen önemine binaen Osmanlı tarihi içerisinde yer etmiştir.

Lale Devrinin padişahı Sultan III. Ahmet, sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.

Dönemin genel özelliği lüks ve şatafatın ön plana çıkmasıdır. Ancak bunun ötesinde Lale Devrinde önemli ıslahatlara imza atılmıştır.

Lale Devri yenilikleri şöyle sıralanabilir:

  • Kağıt fabrikası kurulmuştur.
  • Çini atölyesi kurulmuştur.
  • İlk kez çiçek aşısı uygulanmıştır.
  • Osmanlı topraklarına matbaa gelmiştir.
  • İstanbul'da çeşmeler ve kütüphaneler yapılmıştır.
  • Sanatsal faaliyetler hız kazanmıştır.

1730 yılında Patrona Halil isyanın çıkmasıyla devrin sadrazamı idam edilmiştir. Böylece dönem sona ermiştir.