Virchow Ganglionu (Virchow Nodülü) | Soru-cevap - Webders.net

Virchow Ganglionu (Virchow Nodülü)

icon_soru
Soru İremnur Hoşgör 16.09.2019 - 23:02
Virchow nodülü nedir? Hastalık habercisi olan lenf nodlarını açıklayabilir misiniz?
icon_soru
Cevap 17.09.2019 - 02:59

Karında ve toraksta (Göğüs kafesi) oluşan bazı tümörlerin (Akciğer kanseri, mide kanseri, vs..) ileri evre lenf metazlarından biridir. Supraklaviküler lenf nodlarının büyümesi sonucunda (lenfadenopati, lenfadenomegali) muayene esnasında farkedilen bu lenf nodları virchow nodülü (virchow ganlionu) olarak tanımlanır.

1821-1902 yılları arasında yaşamış olan ve patolojinin gelişimine çok büyük katkıları olan alman patolog doktor rudolf ludwig karl virchow tarafından tanımlandığı için bu adla anılagelmiştir.

Virchow Triadı aynı hekim tarafından tanımlansa da virchow nodülü ile ilgisi yoktur. Virchow Triadı: Bir damarda trombüs oluşması için gerekli üçlü etmenlerdir. Bunlar;

 • Staz
 • Endotel hasarı (damar duvarı hasarı) (vasküler hasar)
 • Hiperkoagülabilite (koagülabilite artışı)

Hastalık tanısına götüren diğer bazı patolojik/patognomik nodüller/ganglionlar:

 • Sütçü Nodülü (Sağmaç Nodülü): pox virüs ailesinden parapox virüslerin neden olduğu, benign seyirli bir deri hastalığını düşündürür.
 • Osler Nodülü: Başka infektif endokardit olmak üzere birçok hastalığın habercisi olan, el ve ayaklarda immünkompleks birikmesi sonucu oluşan, ağrılı kırmızı ve kabarık patolojik nodüllerdir.
 • İrish nodülü: Mide kanserinde görülür, sol aksillada (koltuk altında) görülen patolojik, metastatik lenf nodlarıdır.
 • Bouchard nodülleri: Proksimal interfalanksların tutulması sonucu oluşur. Osteoartritte görülür.
 • Tiroid nodülü: Tiroid parankiminden farklı özellik gösteren iyi huylu veya kötü huylu nodül. Sıcak nodül veya soğuk nodül olabilir.
 • Heberden nodülleri: Distal interfalangeal eklemlerde oluşan nodüllerdir. Osteoartritte görülür.
 • Aschoff nodülleri: Akut romatizmal ateşte (ARA) görülen patognomik nodüllerdir. Kalp kasında fibrinoid dejenerasyon içeren bu granülomları ilk kez alman patolog doktor Karl Albert Ludwig Aschoff (1866-1942) tanımlamıştır.
 • Gamma-gandy nodülleri: Yağ-protein ve karbonhidratla bağlanmış üç değerlikli demir (hemosiderin) ve kalsiyumun dalakta elastik lifler ve fibrozisle birikmesi sonucu oluşur. Konjestif (kan göllenmesiyle oluşan) splenomegalide ve talasemide(orak hücreli anemi) görülür.
 • Ses teli nodülü: Ses tellerinde oluşan doku sertleşmesiyle oluşur.
 • Copeman nodülü: Kuyruk sokumunda (Sakrum) oluşan ağrılı elastik beze.
 • Akciğer nodülü: Akciğer ve bronş parankiminde bulunmaması gereken fibrotik dokudur.
 • Sister Mary Joseph Nodülü: Karında görülen kötücül kanserlerin göbek deliği çevresine metastazı sonucu oluşan nodüldür. Başta mide kanseri metazı olmak üzere, kolon kanseri, yumurtalık kanseri, pankreas kanseri, rahim kanserinde görülen nodül. Göbekte palpasyonla hissedilir. İlk kez, Sister Mary Joseph Dempsey tarafından farkedildiği için bu adla anılagelmiştir. Julia Dempsey (1856-1939) cerrahi servisinde çalışan bir hemşiredir. Gördüğü bu değişik nodülü yanında çalıştığı cerrah doktor William James Mayo'ya bildirmiş, Dr. Mayo da bunu 1928'de yayınlamıştır.
 • Schmorl Nodülü: İntervertebral disklerin dejenere omurlara girmesi sonucu oluşan nodüldür.