Simgesi N Olan Kimyasal Element | Soru-cevap - Webders.net

Simgesi N Olan Kimyasal Element

icon_soru
Soru Zeliha Gelmez 16.09.2019 - 19:40

Simgesi N olan kimyasal element nedir? N harfi hangi elementin sembolüdür?

icon_soru
Cevap 16.09.2019 - 23:48

Simgesi N olan element Azot (Nitrogen) elementidir. N harfi nitrojen'in baş harfidir. Azot soluduğumuz havada en çok oranda (%78) bulunan bir gazdır.

Azotun temel özelliklerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır.

  • Azot elementinin sembolü "N" şeklindedir.
  • Atom numarası 7'dır. Bu da 7 protonu var demektir.
  • Kütle numarası 14'tür. (Çekirdeğinde 7 proton ve 7 nötron bulunur.)
  • Elektron konfigürasyonu 1S2 2S2 2P3 şeklindedir.
  • Periyodik tabloda 2. periyot 5A grubunda yer alır.
  • Değerlik elektron sayısı 5'tir.
  • Azot organik bileşiklerde 3 bağ yapar.
  • Ametaldir.
  • Erime noktası -210 °C, kaynama noktası - 196 °Cdir.
  • Birçok organik maddenin yapısında bulunur.

Canlıların yapıtaşlarından olan proteinlerin, nükleik asitlerin ve vitaminlerin yapısında bulunan azot elementinin canlı yaşamındaki önemini pekiştirmek için Azot Döngüsü yazısına göz atabilirsiniz.