Kanın Asit Baz Dengesi | Soru-cevap - Webders.net

Kanın Asit Baz Dengesi

icon_soru
Soru Sena Demir 16.09.2019 - 01:51

Kan asit mi baz mı? Vücut sıvılarının va kanın asit baz dengesini anlatabilir misiniz?

icon_soru
Cevap 16.09.2019 - 16:04

Arteryel kanın pH değeri: 7.35 - 7.45 arasındadır. Bu sınırlar dışındaki pH değerleri genellikle yaşamla bağdaşmaz. Dolayısıyla vücuttaki bir takım kompansatuar mekanizmalarla bu değer sabit tutulmaya çalışılır.

pH: Kanın H+ durumunu yani asitlik ve bazlığını belirlemek için kullanılır. Hastanın asidoz veya alkalozda olduğunu gösterir, ancak tipini pH ile anlamak mümkün değildir. Normal değerleri 7.35-7.45’tir.

pH <7.35 = Asidoz (Asidemi)

pH >7.45 = Alkaloz (Alkalemi)

Asidoz:

  • Metabolik Asidoz
  • Solunumsal Asidoz (Respiratuar Asidoz)

Alkaloz:

  • Metabolik Alkaloz
  • Solunumsal Alkaloz (Respiratuar Alkaloz)

Arter kanında asit baz dengesini etkileyen bileşiklerin normal değerleri:

  • pH: 7.35-7.45
  • PaCO2 : 35-45 mmHg (Parsiyel CO2 basıncı) Arteriyel kandaki karbondioksitin parsiyel basıncıdır. Alveolar ventilasyonun göstergesidir. Normal değerleri 35- 45 mmHg’dir. pCO2 >45 = Asidoz pCO2 <35 = Alkaloz
  • PaO2 : 80-100 mmHg (Parsiyel O2 basıncı)
  • SaO2 : %95-97 (Oksijen satürasyonu) Hemoglobinin oksijenle doygunluk düzeyini yansıtır. Normal değerleri %95-100’dür.
  • HCO3-: 22-26 mEq/L. Bikarbonat iyonunun serum konsantrasyonudur. Kanda önemli bir tampondur, asit-baz dengesinin metabolik bileşenini değerlendirmede kullanılır. CO2 ile beraber Kompansasyon mekanizmasının merkezindedir. at uzantısı olmasına rağmen asit değil bazdır. artması alkaloz azalması ise azidoz lehinedir.
  • Baz fazlalığı: ±3 mmol/L. Diğer adıyla baz ekstresi (Be)am oksijenize kanın, 37ºC’de ve 40 mmHg pCO2 ’de pH’sını 7.40’a getirmek için gerekli asit veya baz miktarıdır; metabolik durumun göstergesidir. BE, +3 ise metabolik alkalozdur. BE normal değerleri -3 ile +3 arası değişmektedir.

Parsiyel oksijen basıncının ölçümüne ihtiyaç duyulmuyorsa ve oksijen satürasyonu pulse oksimetre ile ölçülebiliniyorsa, asit-baz dengesini değerlendirmek için venöz kan gazı analizi çoğunlukla yeterlidir. Venöz kan pH’sı genellikle arteriyel kan pH’sından 0.03-0.04 birim daha düşük, venöz kan pCO2 ’si ise arteryel kan pCO2'sinden 7-8 mmHg daha yüksektir. Venöz kanda hesaplanan HCO3 arteriyel kandan 2 mEq/L daha yüksektir.

Serum HCO3 ölçümü, yoğun bakım hastalarında arteriyel baz defisiti için de eşit derecede bilgi vericidir. Arteriyel ve venöz kan gazı değerlerinin birbiri yerine kullanılabilirliğinin tek istisnası kardiyopulmoner arresttir. Bu durumda arteriyel pH normalken venöz pH düşük, arteriyel pCO2 normale yakınken venöz pCO2 yüksek olabilir.