İki Basamaklı Tam Kare Doğal Sayıların Toplamı Kaçtır? | Soru-cevap - Webders.net

İki Basamaklı Tam Kare Doğal Sayıların Toplamı Kaçtır?

icon_soru
Soru Elif Karakurt 12.09.2019 - 13:31

İki basamaklı tam kare doğal sayıların toplamı kaçtır? Bu toplamı nasıl buluruz?

icon_soru
Cevap 14.09.2019 - 16:40

Önce tam kare doğal sayı ne demek bunu anlamız gerekir. Karekökü tam sayı olan sayılara tam kare sayılar denir. Örneğin 4 bir tam kare sayıdır. Çünkü 4'ün karesi 2 yine bir tam sayı olmaktadır.

İki basamaklı tam kare doğal sayıların toplamı için bu sayıları yazıp toplayalım:

16 + 25 + 36 + 49 + 64 + 81 = 271 olur.

Bu sayılardan 16 4'ün, 25 5'in, 36 6'nın, 49 7'nin, 64 8'in, 81 ise 9'un karesidir. 10'un karesi ise 100 olduğu için artık üç basamaklı bir sayı olmaktadır.

0, 1, 4 ve 9 sayıları da tam kare sayılardır. Çünkü bunların karekökü de tam sayıdır. Ancak bu sayılar görebildiğiniz gibi iki basamaklı değildir.