Simgesi Be Olan Kimyasal Element | Soru-cevap - Webders.net

Simgesi Be Olan Kimyasal Element

icon_soru
Soru Nazlıcan Terzi 08.09.2019 - 17:43
Simgesi Be olan kimyasal element nedir? Be harfleri hangi elementin simgesidir?
icon_soru
Cevap 10.09.2019 - 11:12

Simgesi Be olan element Berilyum elementidir. Periyodik tabloda elementler sembollerle ifade edilir. Bazı elementler tek harfle gösterilirken bazıları iki harfle gösterilirler. Berilyum elementin simgesi de ilk iki harfidir.

Berilyum elementinin özellikleri üzerinde de biraz duralım. Berilyumun özellikleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

  • Sembolü Be şeklindedir.
  • Atom numarası 4'tür yani 4 protonu vardır.
  • Kütle numarası 9'dur.
  • Periyodik tabloda 2. periyot 2A grubunda yer alır. Toprak alkali grubu metallerinden biridir.
  • Değerlik elektron sayısı 2'dir.
  • Erime noktası yüksektir.
  • Yoğunluğu sudan yüksektir.

Doğada çok az bulunduğundan ve maliyetinin yüksekliğinden dolayı saniyede çok az kullanılır. Uzay araçları gibi yüksek teknoloji sahalarında kullanımı bulunmaktadır.