Bir Bileşiğin Asit Mi Baz Mı Olduğunu Nasıl Anlarız? | Soru-cevap - Webders.net

Bir Bileşiğin Asit Mi Baz Mı Olduğunu Nasıl Anlarız?

icon_soru
Soru Zühre Topkara 08.09.2019 - 17:29
Bir bileşiğin asit mi baz mı olduğunu nasıl anlarız?
icon_soru
Cevap 09.09.2019 - 18:51

Bileşiklerin asit mi baz mı olduğunu anlamak için çeşitli yöntemler bulunuyor. En başta asit ve bazların farklarını bilmemiz bu konuya yardımcı olacaktır. Asit ve bazların genel özellikleri yazısında bu konuya detaylı bir şekilde değindik.

  • Asitlerin tadı ekşi, bazların acıdır.
  • Sulu çözeltilerine asitler H+ bazlar ise OH- iyonu verir.
  • Turnusol kağıdını asitler kırmızıya, bazlar ise mavi renge çevirirler.
  • Asitlerin pH değeri 0 ile 7 arasında, bazların pH değerleri ise 7 ile 14 arasındadır.
  • Asitler yakıcıdır. Bazlar ise ele kayganlık hissi verirler.

Yukarıdaki özellikler asit ve bazları ayırmak için en çok kullanılan özelliklerdir. Ancak kitapta karşılaştığınız bileşiklerin asit veya baz olduğunu anlamak için her seferinde bu özellikleri kontrol edemezsiniz. Kimyada en çok kullanılan asit ve bazları ezbere bilmek bu konudaki en iyi yöntemdir.

Örneğin HCI gördüğünüzde asit, NaOH gördüğünüzde baz olduğunu doğrudan anlamanız gerekir. Bunun için de tecrübe edinmeniz gerekir.