Simgesi Li Olan Kimyasal Element | Soru-cevap - Webders.net

Simgesi Li Olan Kimyasal Element

icon_soru
Soru Yaren Okçu 02.09.2019 - 14:36
Simgesi Li olan kimyasal element nedir? Li sembolu hangi elementin simgesidir?
icon_soru
Cevap 05.09.2019 - 11:57

Simgesi Li olan element lityum elementidir. Periyodik tabloda elementler sembollere gösterilir. Bazı elementler tek harfle gösterilirken bazıları iki harfle gösterilirler. Lityum elementin simgesi de ilk iki harfidir.

Lityum elementinin özellikleri üzerinde de biraz duralım. Lityumun özellikleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

  • Sembolü Li şeklindedir.
  • Atom numarası 3'tür yani 3 protonu vardır.
  • Kütle numarası 7'dir.
  • Periyodik tabloda 1. periyot 1A grubunda yer alır.
  • Değerlik elektron sayısı 1'dir.
  • Kaynama noktası yüksektir.
  • Hafif bir metaldir. Yoğunluğu sudan düşüktür.

Lityum elementinin metal aktifliği yüksektir. Yani elektron verme eğilimi fazladır. Ametallerle iyonik bağ oluşturur. Pillerde lityum kullanılmasının bir sebebi de yükseltgenme potansiyelinden dolayı daha verimli enerji elde etmektir.