Simgesi Br Olan Element | Soru-cevap - Webders.net

Simgesi Br Olan Element

icon_soru
Soru Revan Ümran 07.08.2019 - 10:53
Simgesi Br olan element hangisidir? Br hangi elementin sembolüdür?
icon_soru
Cevap 09.08.2019 - 21:17

Simgesi Br olan element Brom elementidir. Periyodik tabloda elementler tek ya da iki harfle ifade edilir. Bu da elementin isminin ilk harfi ya da ilk iki harfi şeklindedir. Brom kötü koku manasındaki bromos kelimesinden gelmektedir.

Brom elementi 1826 yılında keşfedilmiştir. Brom periyodik sitemde 7A grubunda bulunan bir ametaldir. 7A grubunda bulunması halojenler sınıfında yer alması demektir. Halojen elementler ametal özellikleri güçlü olan kimyasal elementlerdir. Brom güçlü bir ameta olduğu için metallerle tepkime verir ve bromürleri oluşturur.

Brom elementinin özellikleri aşağıda özetlenmiştir.

  • Simgesi Br şeklindedir.
  • 4. periyot 7A grubunda yer alır.
  • Atom numarası 35, kütle numarası 80'dir.
  • Halojendir. Güçlü bir ametaldir.
  • 1A grubu metalleriyle iyi tepkime verir.
  • Oda şartlarında kızıl renklidir ve sıvı fazdadır.
  • Hidrojenle birleşip HBr asidini oluşturur.

Brom çeşitli organik sentez reaksiyonlarında da kullanılmaktadır.