Proton ve Elektron Sayısı Nasıl Bulunur? | Soru-cevap - Webders.net

Proton ve Elektron Sayısı Nasıl Bulunur?

icon_soru
Soru Gökçe Yüzüak 15.05.2019 - 10:41
Proton ve elektron sayısı nasıl bulunur?
icon_soru
Cevap 17.05.2019 - 10:27

Bir element atomunun proton sayısı o atomun aynı zamanda atom numarasıdır. Çünkü atomları biz proton sayılarına göre sıralar ve sınıflandırırız. Nötr atomlarda elektron sayısı ile proton sayısı eşittir. Örneğin oksijen atomunu ele alalım. Nötr oksijen atomu 8O şeklinde ifade edilir. Oksijenin proton sayısından elektron sayısını bulabiliriz. Nötr olduğuna göre elektron sayısı da 8 olacaktır.

Burada mesele elektron almış veya vermiş yapıların yani iyonların elektron sayısını bulmaktır. Şunu unutmamak gerekir ki elektron alan iyonlar eksi (-), elektron veren iyonlar ise artı (+) yüklenir. Yani - yüklenen iyonların elektron sayıları artmışken, + yüklenen iyonların elektron sayıları azalmıştır.

Yine aynı örnek üzerinden gidersek nötr oksijen atomu 2 elektron alırsa 8O-2 olur. Burada proton sayısı = elektron sayısı - iyon yükü formülünü uygularız. Yani elektron sayısı 8 - (-2) = 10 bulunur. Bu da demektir ki 2 elektron alan iyonun elektron sayısı nötr atoma göre artmıştır.

Oksijen atomu 2 elektron vermiş olsun. Bu durumda da 8O+2 iyonu elde edilir. Elektron sayısı burada 8 - 2 = 6 bulunur.