Konum zamandan hız zaman grafiği nasıl olur? | Soru-cevap - Webders.net

Konum zamandan hız zaman grafiği nasıl olur?

icon_soru
Soru Eda Koc 12.05.2019 - 12:46

Konum zamandan hız zaman grafiği nasıl olur?

icon_soru
Cevap 13.05.2019 - 12:18

Hız zaman grafiğinde grafiğin altında kalan alan konumu vermektedir. Bunu zaten biliyoruz ve birçok soruyu buna göre çözüyoruz. Matematikte alan integral demektir. Hızdan konuma eğer integral ile gidiyorsak, konumdan hıza ise türev ile gideriz.

Ancak eğrinin denklemini bilmeden türevini almamız söz konusu olmaz. Bu nedenle eğer konumdan hız grafiği elde edeceksiniz yapmanız gereken şey tersten düşünmektir. Örneğin konum grafiği düz ise konum değişmiyor demektir. Bu durumda hız o süre aralığında 0 olacaktır. Yine konum düzenli artıyorsa hızı sabit çizeriz. Eğer konum eğimli artıyorsa bu durumda hız değişiyordur. Yani ivmeli hareket vardır.

Kısacası konum zaman grafiğinden hız zaman grafiğini çizerken öyle bir grafik çizmeliyiz ki grafik altında kalan alan konumu vermelidir. Grafiği t zamanlara bölüp bu şekilde grafik çizimi yapabiliriz.