Canlıların Tüm Ortak Özellikleri Maddeler Halinde | Soru-cevap - Webders.net

Canlıların Tüm Ortak Özellikleri Maddeler Halinde

icon_soru
Soru Can Ateş 12.04.2019 - 17:20

Canlıların tüm ortak özelliklerini maddeler halinde yazar mısınız? Teşekkürler.

icon_soru
Cevap 14.04.2019 - 13:26

Canlıların ortak ve ayırt edici özellikleri uzun bir konudur. Ancak canlıların ortak özelliklerini maddeler halinde kısaca şöyle özetleyebiliriz:

 • Hücresel yapı: Tüm canlılar bir ya da daha fazla hücreden meydana gelmiştir.
 • Beslenme: Bütün canlılar temel ihtiyaçlarını karşılamak için bir şekilde beslenir.
 • Solunum: Enerji elde etmek için bütün canlılar solunum gerçekleştirir.
 • Boşaltım: Bütün canılılar öyle ya da böyle metabolik atıklarını boşaltımla uzaklaştırır.
 • Metabolizma: Canlıların tamamında yapım ve yıkım olaylarının gerçekleştiği metabolizma vardır. Solunum metabolik faaliyetlerden biridir.
 • Hareket: Canlılar aktif ya da pasif hareket ederler.
 • Uyarılara tepki verme: Canlılar dışarıdan gelen uyarıları tepki gösterir.
 • Adaptasyon: Bütün canlılar belli ölçüde çevreye uyum sağlar.
 • Organizasyon: Basit canlılarda basit olmak üzere canlılar çeşitli düzeylerde organizasyona sahiptir.
 • Üreme: Bütün canlılar mutlaka ürer. Bu şekilde türün devamlılığı sağlanır.
 • Büyüme ve gelişme: Büyümek ve gelişmek canlıların ortak özelliklerindendir.
 • İç denge (Homeostasi): Canlılar yaşamlarını sürdürmek için belirli bir iç dengeyi sağlamak zorundadır.