Osmanlı döneminde demokratikleşmek için atılan ilk adım nedir? | Soru-cevap - Webders.net bursa escort beylikdüzü escort meyve siparişi istanbul escort istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri escort bayan bursa bursa escort bursa escort banko tahmin bursa escort bursa escort

Osmanlı döneminde demokratikleşmek için atılan ilk adım nedir?

icon_soru
Soru Ilayda Açıkgöz 20.10.2018 - 11:34

Osmanlı döneminde demokratikleşmek için atılan ilk adım nedir?

icon_soru
Cevap 23.10.2018 - 06:37

Osmanlı Dönemi yapısı itibariyle demokratik bir devlet olarak kurulmamıştır. Zaten Osmanlı Devleti kurulurken dünyaya hakim bir demokrasi de yoktu. Çağın gereklilikleri batı dünyasını demokrasiye iterken Osmanlı da bundan nasibini almıştır.

Osmanlı'da demokratikleşme padişahın yetkilerinin devriyle başlamıştır. Bu devir 1808 yılında Sened-i İttifak ile başlamıştır. II. Mahmut döneminde ayanlarla imzalanan Sened-i İttifak ile ilk defa padişah ayanlara karşı istediği gibi hareket edemeyecekti.

Burada halka değil zengin sınıf olan ayanlara yönetimde söz hakkı kısmen de olsa verilmiştir. Bu açıdan bakıldığında demokratikleşme ile ilişkisi yokmuş gibi görünebilir ancak padişahın yetkisinin kısıtlanması açısından önemlidir. Daha sonraki süreçlerde Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Meşrutiyet gibi süreçlerle Osmanlı Devletinin demokratik nitelikleri arttırılmıştır.

Osmanlı devletinde demokratikleşme hareketleri adlı konu anlatımda bunu detaylı olarak anlattık.