Bitkiler Gece Ne Yapmaz? | Soru-cevap - Webders.net

Bitkiler Gece Ne Yapmaz?

icon_soru
Soru Ziya Sümer 03.10.2018 - 14:02
Bitkiler gece ne yapmaz?
icon_soru
Cevap 04.10.2018 - 02:56

Bitkiler gece fotosentez yapmazlar. Bitkiler gece hangisini yapmaz adlı soruda bunu cevaplamıştık.

Fotosentez ve solunum bitkilerdeki iki ana metabolik faaliyettir. Fotosentez bir yapım ve üretim olayıyken, solunum bir yıkım ve tüketim olayıdır. Bitkiler enerji elde etmek için sürekli solunum yapmak zorundadır. Ancak fotosentezi gece yapamazlar. Bunun nedeni fotosentez için güneş ışığının gerekli olmasıdır.

Fotosentezte üretilen besin bitkide depo edilebildiği için geceleri bitkiler solunum için depo besin kullanabilmektedir. Uzun süre ışık görmeyen bitkilerin ölmesinin nedeni depo besinin sona ermesidir.

Şunu unutmamak gerekir ki her bitki fotosentez yapmaz. Yeşil bitkiler fotosentez yapmaktadır. Bazı tüketici bitki türleri de bulunmaktadır.