19 Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yaşanan Demokratik Gelişmeler | Soru-cevap - Webders.net

19 Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yaşanan Demokratik Gelişmeler

icon_soru
Soru Fadime Yıldız 29.09.2018 - 16:03
19 yüzyılda osmanlı devletinde yaşanan demokratik gelişmelerin neler olduğunu araştırınız. Ödevim bu yardımcı olabilir misiniz?
icon_soru
Cevap 02.10.2018 - 13:50

Osmanlı Devleti çağa ayak uydurarak zamanla demokratikleşmiştir. Osmanlı Devletini demokratikleştiren düzenlemelerin çoğu 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler olumlu da olsa devleti yıkılmaktan kurtaramamış ancak yerine kurulan cumhuriyete birçok kurumsal yapıyı miras bırakmasına olanak sağlamıştır. 19. yüzyılda yaşanan demokratik gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz:

  • 1808 Ayanlarla Sened-i İttifak'ın imzalanması
  • 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
  • 1856 Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi
  • 1876 I. Meşruyet'in ilanı

Bu gelişmeler Osmanlı devletine zamanla demokratik bir kimlik kazandırsa da bu demokrasi tam anlamıyla bir demokrasi değildir. Ancak devletin dağılmaya başladığı dünya harbi yıllarından sonra cumhuriyetin kurulması bu adımların son halkası olarak görülebilir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti kendisinden daha eski bir meclise ve seçim tecrübesine sahiptir.