Hangisi İkinci Abdülhamit Zamanında Çıkan Bir İsyandır? | Soru-cevap - Webders.net bursa escort beylikdüzü escort meyve siparişi istanbul escort istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri escort bayan bursa bursa escort bursa escort porno

Hangisi İkinci Abdülhamit Zamanında Çıkan Bir İsyandır?

icon_soru
Soru Sevda Siyah 26.01.2018 - 17:29

Hangisi ikinci Abdülhamit zamanında çıkan bir isyandır? Bu soruyu nasıl yapacağım?

icon_soru
Cevap 30.01.2018 - 14:21

İkinci Abdülhamit dönemi uzun ve zor bir dönemdir. Osmanlı bu dönemde ayakta kalmak için başarılı bir devlet politikası izlemiş ancak yine de toprak kayıplarının önüne geçememiştir. Sultan ikinci Abdülhamit devlet mekanizmasında otoritesini arttırmak için meşruti yönetime son vermiş ve meclisi devre dışı bırakmıştır. Güçlü bir kişisel otorite kurmuştur.

Basın, yayın ve örgütlenmede ciddi bir sansür ve baskı baş göstermiştir. Bu duruma tepki olarak Osmanlı aydınları yurt dışında örgütlenerek faaliyetler göstermiştir.

Sert yönetimin sonucu olarak Abdülhamit döneminde etkili bir isyan hareketi göremiyoruz. İsyan ikinci meşrutiyetin ilanından sonra Abdülhamit taraftarlarınca çıkarılmıştır. 31 Mart Vakası denilen bu isyan Hareket Ordusu ile bastırılmış ve sonuç olarak Abdülhamit Han tahttan indirilmiştir.

Yine Abdülhamit döneminde çeşitli etnik isyanlar görmekteyiz. Ermeni isyanları bunun en iyi örnekleridir.

Sorunuzda şıklar olmadığı için genel bir cevap vermek durumunda kaldık.