Al ve S element atomlarının elektron dağılımları | Soru-cevap - Webders.net

Al ve S element atomlarının elektron dağılımları

icon_soru
Soru Seda Günay 28.11.2019 - 19:54

Al ve S element atomlarının elektron dağılımlarını yazar mısınız?

icon_soru
Cevap 30.11.2019 - 01:14

Alüminyum (Al) ve kükürt (S) element atomlarının özelliklerini ve elektron dizilimlerini ilk 20 element adlı yazımızda detaylı olarak vermeye çalışmıştık. Burada sorunuza istinaden tekrar yazalım.

  • 13Al: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
  • 16S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

Elektron dizilimlerinden anlayacağını gibi alüminyum 3. periyot 3A grubunda yer almaktadır. Kükürt ise 3. periyot 6A grubunda yer almaktadır. Alüminyum metal, kükürt ise bir ametaldir.

Elementlerin elektron dizilimlerini yaparak sizler de hem bu elementlerin periyodik tablodaki yeri hakkında bilgi sahibi olabilir, hem de bu elementlerin genel özellikleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Ancak özellikle ilk 20 elementin özellikleriyle birlikte ezberlenmesi kimya bilgisi açısından çok faydalı olacaktır.