Elektron Sayısı Nasıl Bulunur? | Soru-cevap - Webders.net

Elektron Sayısı Nasıl Bulunur?

icon_soru
Soru Züleyha Demirbaş 10.07.2019 - 17:31
Elektron sayısı nasıl bulunur? Proton sayısı, nötron sayısı, elektron sayısı arasındaki bağlantı nedir? Atom numarası ve kütle numarasını açıklar mısınız?
icon_soru
Cevap 11.07.2019 - 08:41

Atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar bulunur. Çekirdeğin etrafında ise elektronlar bulunur. Elektronun kütlesi proton ve nötronun kütlesine göre çok küçük olduğundan kütle hesabında ihmal edilir. Elektron sayısı nasıl bulunur diyorsanız önce bu tür kavramları iyi bilmeniz gerekir.

Kütle numarası = proton sayısı + nötron sayısı

Atomları birbirinden ayıran temel özellik proton sayısıdır. Bu nedenle proton sayısına atom numarası da denir. Yani proton sayısı = atom numarası şeklindedir.

Öyleyse kütle numarası = atom numarası + nötron sayısı diyebiliriz.

Kütle numarası ile proton ve nötron sayısı arasındaki ilişkiyi öğrendik. Peki, elektron sayısı nerede devreye giriyor?

Nötr atomlarda proton sayısı ile elektron sayısı eşit olmaktadır. Çünkü proton + ve elektron - yüklüdür. Normal bir atom nötr haldedir ve yükünün 0 olması gerekir. Öyleyse atomda proton ve nötron sayısı eşittir.

Elektron çekirdekten olmadığı için atomlar arasında yer değiştirebilir. Yani atom proton ve nötron vermez ancak elektron verip alabilir. İşte atomun elektron alıp vermesiyle iyon dediğimiz yapılar oluşur. İyonlarda artık elektron sayısı ile proton sayısı eşit olmayacaktır.

+ yüklü iyonlara katyon denir ve bu iyonlar elektron vermiştir. Örneğin +2 yüklenmiş bir iyon 2 elektron vermiştir. Öyleyse elektron sayısı proton sayısına göre 2 azalmıştır. -1 yüklü bir iyon ise 1 elektron almıştır. Yani elektron sayısı proton sayısına göre 1 artmıştır.

Örneğin 10 protonu olan X atomu -2 yüklenmişse X-2 şeklinde gösterilir. Proton sayısı sabittir yani yine 10 olur ancak elektron sayısı 12 olmuştur. Eğer aynı atom +2 yüklenirse X+2 şeklinde gösterilir. Bu da elektron sayısının 8'e düştüğünü gösterir.