Süt Asit Mi Baz Mı? | Soru-cevap - Webders.net

Süt Asit Mi Baz Mı?

icon_soru
Soru Mustafa Yılmaz 08.07.2019 - 21:14
Süt asit mi baz mıdır? Sütün asidik mi bazik mi olduğunu nasıl anlarız?
icon_soru
Cevap 10.07.2019 - 14:29

Süt ve yoğurt gibi maddelerin asit mi baz mı olduğu merak konusudur. Kısaca cevap verelim. Süt asit özelliği gösteren bir maddedir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki bir maddenin asitlik ve bazlığından daha çok asitlik ve bazlık kuvveti ön plana çıkar. Sütün asitlik kuvvetli çok düşüktür. Yani süt nötre yakındır diyebiliriz.

Bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlamanın temel yolu ölçüsü pH değeridir. Oda koşullarında asitlerin pH değeri 0 - 7 arasında, bazların ise 7 - 14 arasında olur. Nötr maddelerin ise pH değeri 7 civarındadır. 0'dan 14'e kadar pH değeri büyüdükçe asitlik azalıp bazlık artar. Sütün pH değeri ise 6,5 civarındadır. Bu nedenle süt nötre yakındır.

Günlük hayatta maddelerin asit mi baz mı olduğunu anlamanın en kolay yolu ise turnusol kağıdıdır. Turnusol kağıdını batırdığımızda kağıdı kırmızıya dönüştüren maddelere asit, maviye dönüştüren maddelere ise baz denir. Süte turnusol kağıdı batırdığımızda ise hafifçe kızıla döndüğünü görebiliriz.