2. Dünya Savaşında Saf Değiştiren Devlet | Soru-cevap - Webders.net

2. Dünya Savaşında Saf Değiştiren Devlet

icon_soru
Soru Esra Aktaş 02.07.2019 - 14:32

2 dünya savaşında saf değiştiren devlet hangisidir?

icon_soru
Cevap 05.07.2019 - 09:52

İki dünya savaşında da saf değiştiren devlet İtalya olmuştur. İtalya ilk savaşta Almanya'ya yakın bir politika izlerken savaşın başlamasıyla İngiltere ve Fransa tarafına geçmiştir. Ancak 2. Dünya Savaşında durum biraz daha farklıdır.

2. Dünya Savaşında İtalya'nın başında bulunan Mussolini Faşizme dayalı sıkı bir ittifakla Almanya yanında durmuştur. Ancak savaşın sonraları doğru müttefikler İtalya'ya girerek Mussolini iktidarını yıkmıştır. Mussolini yönetiminin yıkılmasıyla daha farklı bir anlayış benimseyen İtalya, savaşta artık müttefikleri desteklemeye başlamıştır. Ancak bu süreç savaşın son dönemlerine denk gelmiştir. Müttefikler İtalya'nın güneyinden girerek Almanya'ya kadar uzanmış ve her iki taraftan Almanya'yı kuşatmıştır.

Bununla birlikte Mussolini İtalyası 2. Dünya Savaşında Almanya'dan çok destek görmüştür. Yunanistan işgalini de İtalya sayesinde gerçekleştirmiştir. İkinci Dünya Savaşı tarafları yazısında savaşan tarafları daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz.