Kovalent Bağ Güçlü Etkileşim Midir? | Soru-cevap - Webders.net

Kovalent Bağ Güçlü Etkileşim Midir?

icon_soru
Soru Samet Yıldırım 22.06.2019 - 09:23
Kovalent bağ güçlü etkileşim midir? Güçlü ve güçsüz etkileşimler nelerdir?
icon_soru
Cevap 22.06.2019 - 17:11

Kimyasal türler arası etkileşimleri zayıf etkileşimler ve güçlü etkileşimler olarak ikiye ayırabiliriz. Zayıf etkileşimler moleküller arası etkileşimlerden oluşmuştur. Güçlü etkileşimler ise kovalent bağ, iyonik bağ ve metalik bağ şeklindedir. Bu nedenle kovalent bağ güçlü etkileşimdir diyebiliriz.

İki atomun bağ yapıp bir araya gelmesiyle moleküller oluşur. Bu bağ sırasında bir atom elektron alıp diğeri veriyorsa burada iyonik bağ oluşur. Ancak elektron alış verişi yerine ortaklaşa kullanma varsa kovalent bağ meydana gelir.

İki atom aynı elektronu kendi elektronu gibi kullanır. Bu şekilde atomlar arası bağ olur. Kovalent bağ ametal - ametal elementler arasında gerçekleşir. Çünkü bu elementler elektron almak isterken vermek istemezler. Bunun sonucunda da kovalent bağ gerçekleşir.