Asitler suda çözündüğünde hangi iyonu verir? | Soru-cevap - Webders.net

Asitler suda çözündüğünde hangi iyonu verir?

icon_soru
Soru Sertap Alametli 20.06.2019 - 08:52
Asitler suda çözündüğünde hangi iyonu verir?
icon_soru
Cevap 21.06.2019 - 08:28

Asit ve baz maddelerin en temel özellikleri suda çözündüklerinde ortaya çıkar. Asitler ve bazlar suda çözünürken iyonlaşır. Suda çözündüğünde H+ iyonu veren maddelere asit, OH- iyonu veren maddelere ise baz denir. Tabi bu tanım gayet basit bir tanımdır ve asit bazları genel olarak tanımlamak için yeterli değildir.

Asitlerin kuvvetini ölçen pH kavramı da sudaki H+ iyon derişiminin logaritmik ölçüsüdür. Suda H+ iyonu derişimi artarsa pH düşer yani asitlik kuvveti artar.

Asit ve bazların genel özellikleri adlı yazıda hem asitlerin hem de bazların özelliklerini vermiştik. Suya verilen iyon bu özelliklerden biridir. Suda iyonlaşarak çözündükleri için aynı zamanda sulu çözeltileri de elektrik akımını iletmektedir.