Her Doğal Sayı Bir Tam Sayımıdır? | Soru-cevap - Webders.net

Her Doğal Sayı Bir Tam Sayımıdır?

icon_soru
Soru Sevgi Yilman 30.05.2019 - 06:15
Her doğal sayı bir tam sayımıdır? Tam sayı olmayan doğal sayılar var mıdır? Açıklayınız
icon_soru
Cevap 03.06.2019 - 10:31

Her doğal sayı elbette aynı zamanda bir tam sayıdır. Tam sayılar kümesi doğal sayılar kümesini kapsamaktadır. Tam sayı nedir başlığında bu konuyu zaten açıklamıştık. Tam sayılar kümesi -∞ ile başlar ve tam sayılar boyunca ilerleyerek +∞'a kadar gider.

Doğal sayılar kümesi ise 0'dan başlar. Yine sonsuza kadar gider. Tam sayıların doğal sayılardan farkı ise negatif sayıları kapsamasıdır. Öyleyse şu genellemede bulunabiliriz: Her doğal sayı bir tam sayıdır ancak her tam sayı bir doğal sayı değildir.

Şunu da bazı öğrenciler karıştırabilmektedir. 0 hem tam sayıdır hem de doğal sayıdır. Doğal sayılar 0'dan başlayıp sonsuza kadar giderken tam sayılar hem negatif tam sayıları hem pozitif tam sayıları hem de 0'ı kapsamaktadır.

Sayı Doğal sayı Tam sayı
5 Evet Evet
0 Evet Evet
-3 Hayır Evet
2,5 Hayır Hayır
-1/2 Hayır Hayır

Yukarıdaki tabloda tam sayı ve doğal sayı kavramlarıyla ilgili bazı örnekler gösterilmiştir. Tablo üzerinde konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. Ayrıca her tam sayı bir doğal sayı mıdır başlığıyla cevapladığımız soruda da bu konuya daha önce değinmiştik.