Cümlelerin hangisinde dün sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? | Soru-cevap - Webders.net

Cümlelerin hangisinde dün sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?

icon_soru
Soru Velat BASKIN 22.05.2019 - 10:34

Hocam çözerseniz bana çok sevineceğim. Çözemedim de! Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'dün' sözcüğü ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Dünü yargılamak, bence tarafsızlığı beraberinde getirmelidir.

B) Dün geleceğe güvenle bakanlar, şimdi çok karamsar.

C) Dünü bugünle karıştıran insanlardan yarar gelmez.

D) Bunu dün söyledi; ama ben inanmadım.

icon_soru
Cevap 24.05.2019 - 05:34

Bu soru doğrudan anlam bilgisi sorusudur. Soruda seçeneklerde dün sözcüğü üç seçenekte geçmiş, tarih anlamında mecaz olarak kullanılmıştır. D seçeneğinde ise doğrudan ilk akla gelen anlamıyla kullanılmıştır. Bu nedenle cevap D seçeneğidir.

A seçeneğinde dünü yargılamak derken kast edilen geçmiştir. B seçeneğinde dün geleceğe güvenle bakanlar derken de geçmişte geleceğe güvenle bakanlar denmek istenmiştir. Yine C seçeneğinde dünü bugünle karıştıran cümlesi geçmişle bugünü karıştıranlar manasındadır. Ancak D seçeneğinde bunu dün söyledi derken bugünden bir önceki gün manasında yani ilk akla gelen anlamla kullanılmıştır.

Bu tür soruları çözerken istenilen sözcüğün yerine başka bir sözcük yazmayı denemeliyiz. İlk üç seçenekte dün sözcüğünün geçmiş anlamında kullanılması çok açık görünmektedir.