İçin Edat Mıdır Bağlaç Mıdır? | Soru-cevap - Webders.net

İçin Edat Mıdır Bağlaç Mıdır?

icon_soru
Soru Metehan Gökçedağ 22.04.2019 - 14:44

İçin edat mıdır bağlaç mıdır?

icon_soru
Cevap 24.04.2019 - 04:21

Türkçe'mizde edat, bağlaç ve ünlem gibi bazı sözcükler bulunur. Bu sözcükler ara sözcüklerdir. Bu sözcüklerden için sözcüğü edattır. Tek başlarına anlamsız olan ve görevleri cümle içinde bulundukları sözcüklerle ortaya çıkan sözcüklere edat nedir.Edatlar sözcükler arasında ilgi kurma işlevini yerine getirir.

Bağlaçlar iki kelimeyi birbirine bağlamakla görevlidir. İçin kelimesi edat olarak kullanılır ancak iki sözcüğü birbirine bağlamaz.

Benim için buraya gel dediğiniz zaman bir edat kullanmış olursunuz. Ancak ben ve sen iyi anlaşıyoruz dediğimiz zaman iki kelimeyi bir birine bağlamış oluruz. Bu nedenle ve sözcüğü bir bağlaçtır.

Edat bağlaç ünlem konusunda konuyu tekrar etmek için özet şeklinde bilgi bulabilirsiniz. Edat bağlaç ünlem konusu dil bilgisinde sözcük türleriyle ilgili önemli bir konudur.