Lale Devri Padişahı Kimdir? | Soru-cevap - Webders.net

Lale Devri Padişahı Kimdir?

icon_soru
Soru Fuat Yılmaz 14.04.2019 - 08:26

Lale Devri padişahı kimdir? Lale Devri kaçıncı yüzyıl içerisinde gerçekleşmiştir?

icon_soru
Cevap 17.04.2019 - 03:08

Lale Devri Osmanlı tarihi içerisinde çeşitli özellikleriyle ön plana çıkmış ilginç bir dönemdir. Lale Devri padişahı III. Ahmet ve sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır. Bu devir 1718 - 1730 yılları arasında 12 sene sürmüştür. Yani Lale Devri 18. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşmiştir.

Lale Devri adlı yazıda bu dönemin genel özelliklerini ele almıştık. Kısaca hatırlamak gerekirse bu devirde çeşitli yeniliklere imza atılmış ve batı örnek alınmıştır. Aynı şekilde saray hayatında da lükse yönelme gözlemlenmiştir. Döneme adını veren başkent İstanbul'da çokça dikilen lale bitkisi olmuştur.

1730 yılında hamamda çalışan eski bir deniz askeri olan Patrona Halil öncülüğünde başlayan isyanla bu devir sona erdirilmiş ve devrin simgesi haline gelen sadrazam idam edilmiştir.