Güçler Birliği Neden Demokratik Değildir? | Soru-cevap - Webders.net

Güçler Birliği Neden Demokratik Değildir?

icon_soru
Soru Sanem Koçak 13.04.2019 - 14:34

Güçler birliği neden demokratik değildir? Türkiyede kurucu meclisin güçler birliği ilkesini benimsenmesinin amaçları nelerdir?

icon_soru
Cevap 15.04.2019 - 03:40

Güçler birliği demokratik değildir. Çünkü demokrasi yapısı itibariyle çoğulculuğu ve yargı bağımsızlığını esas alır. Güçler ayrılığı nedir adlı yazıda güçler ayrılığının demokrasi açısından ne kadar önemli olduğunu anlatmıştık.

Yasama, yürütme ve yargı demokratik bir sistemde bağımsız olmalıdır. Böylece kararlarda tek başlılık değil, çoğulculuk sağlanır. Kurumların bağımsız olmasında ise en önemlisi yargı bağımsızlığıdır. Yargı tamamen bağımsız olmayıp yasama veya yürütmenin kontrolüne girerse adalet sistemi ciddi zarar görür ve huzursuzluk oluşur.

Kurucu mecliste yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek elden yürütülmesinin temel amacı zorlu savaş koşullarında karar almayı hızlandırmaktır. Savaş koşullarında meclis tarafından çıkarılan yasalar aynı zamanda uygulanmıştır da. Yani meclis içerisinden komisyonlar mahkeme görevi görerek yargılama da yapmıştır. Bu durum demokratik değildir ancak dönemin koşullarında bir gereklilik olarak görülmüştür.