Aynı Sıcaklıkta Derişimler Türünden Denge Sabiti Kaçtır? | Soru-cevap - Webders.net

Aynı Sıcaklıkta Derişimler Türünden Denge Sabiti Kaçtır?

icon_soru
Soru Ilayda Ocak 01.04.2019 - 15:19

1 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan 5 mol X(g) nın sabit sıcaklıkta bir kısmı ayrışarak X(g) ⇔ 2Y(g) + 3Z(k) denklemine göre denge kuruluyor tepkimenin verimi %20 olduğuna göre aynı sıcaklıkta derişimler türünden denge sabiti kaçtır?

icon_soru
Cevap 02.04.2019 - 05:14

1 litrelik kap olduğu için mol sayıları aynı zamanda molar derişimle eşit olacaktır. Ancak tepkimenin %20 verimle olduğuna dikkat etmek gerekir. Eğer %100 verimle gerçekleşseydi o zaman 5 litrenin tamamı ayrışacaktı. Öyleyse şöyle bir denklem kurabiliriz:

%100 için 5 mol ise %20 kaç mol olur? Denklemlemden anlalayabileceğiniz gibi 5'te 1 oranda ayrışmıştır. Yani 1 mol X gazı tepkimeye girecektir.

Mol sayıları ile tepkimenin katsayıları orantılı olacağından 1 mol x'in harcanmasından 2 mol Y ve 3 mol Z oluşur. Dengeye ulaşma anında elimizde kalan derişimlere göre denge sabiti yazabiliriz.

Denge anında 4 mol X, 2 mol Y ve 3 mol Z olacaktır. Ancak Z katı olduğundan denge bağıntısına yazılmayacaktır.

Kd = [Z]2 / [X] olacaktır. Derişimleri yazarsak Kd = 22 / 1 = 4 bulunur.

Derişimler cinsinden denge sabiti bulmayı öğrenmek için kimyasal denge konu özeti kısmına bakabilirsiniz.