Varlık felsefesi ve varlık bilimi anlamlarına gelen kelime hangisidir? | Soru-cevap - Webders.net

Varlık felsefesi ve varlık bilimi anlamlarına gelen kelime hangisidir?

icon_soru
Soru Selim Bilir 08.03.2019 - 07:15
Varlık felsefesi ve varlık bilimi anlamlarına gelen kelime hangisidir?
icon_soru
Cevap 09.03.2019 - 01:40

Varlık felsefesi varlığı ele alan felsefe dalıdır. Varlık felsefesini ve varlık bilimini karşılayan kelime ontoloji kelimesidir. Yunanca'da onto varlık, loji de bilim demektir. Bu nedenle ontolojinin doğrudan anlamı varlık bilimidir.

Felsefe ile bilim birbirinden farklı olmasına rağmen ontoloji kelimesi aynı zamanda varlık felsefesi yerine de kullanılmaktadır. Varlık felsefesiyle ilişkili kavramları ve varlığın temel problemlerini öğrenmek için varlık felsefesi konu anlatımı kısmından yararlanabilirsiniz.

Ontolojide gözle görülen maddesel varlıklar irdelenirken aynı zamanda metafizik ile ilgili de varlık sorgulanmaktadır. Bu konuda farklı filozofların farklı yaklaşımları mevcuttur.