Divan Edebiyatı Fahriye Kimi Över? | Soru-cevap - Webders.net

Divan Edebiyatı Fahriye Kimi Över?

icon_soru
Soru Zeynep Kılıç 01.03.2019 - 02:03
Divan edebiyatı fahriye kimi över? Bu sanatta kim övülür?
icon_soru
Cevap 02.03.2019 - 03:31

Divan edebiyatı Türk edebiyatı tarihi içerisinde çok geniş ve önemli bir yeri olan bir edebiyattır. Divan edebiyatı konu anlatımı kısımda bu edebiyatla ilgili genel bilgileri açıklamalarıyla bulabilirsiniz.

Kaside Türk edebiyatındaki nazım biçimlerinden biridir. Kasidenin nazım birimi beyittir. Kaside çeşitli bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümlerden biri de fahriye dediğimiz bölümdür. Fahriye bölümünde şair kendisini ve kendi şiirini över.

Kaside genellikle birine yönelik yazılır. Kaside zaten yönelmek demektir. Şair kime yönelecekse methiye bölümünde onu över. Methiye genellikle fahriyeden önce gelir. Bu ikisini karıştırmamak gerekir. Kasidenin bölümlerini kısaca özetleyelim:

  • Nesib: Kasidenin giriş bölümüdür.
  • Girizgâh: Konuya giriş yapılır.
  • Methiye: Şair kasideyi yazdığı kişiyi över.
  • Fahriye: Şair kendisini ve şiirini över.
  • Tegazzül: Şairin gazel söylediği bölümdür.
  • Taç: Şairinin adının geçtiği yerdir.
  • Dua: Kasidenin yazıldığı kişiye dua edilir.